Taggar

Liknande inlägg

Dela med dig

Hår och heteronormativitet

I samband med utställningar gör intendenterna på Nordiska museet efterforskningar, samlar in och dokumenterar. De tar också emot synpunkter och frågor från alla som intresserar sig för ämnet. Under förberedelserna inför utställningen Hår kom följande fråga in via Twitter:

Hur har ni det med heteronormativiteten? Och hur är det då med bögar/mänsomgillarmän och skägg?

Det är frågor som inte är enkla att besvara via Twitter och därför delar våra sakkunniga intendenter Leif Wallin och Cecilia Wallquist med sig av sina tankar och erfarenheter här på Hårwebben.

– I utställningen har vi nästan inte med den sexuella aspekten alls, vilket kanske kan vara en brist, säger Leif Wallin. En anledning är att det är svårt att dokumentera och få information. Vi nämner det, men vi går inte in på djupet. Vi har inte heller hittat någon speciellt tydlig koppling hår och homosexualitet när det gäller frisyrer även om man kan ana vissa tendenser kanske. ”Björnar” (män som gillar män som gärna är stora och håriga) är ju inte ensamma i sina preferenser, det finns ju förstås också kvinnor som gillar stora och håriga män.

Cecilia Wallquist förtydligar: – Vad gäller området kroppshår så skulle jag vilja kalla det för ”människonormativt” i dag. Dvs att håret ska bort oavsett. Det är det stora dragen, men som alltid med en norm så handlar det om det ”vanligast” förekommande, men att detta självfallet inte gäller alla.

Det florerar också en tro hos vissa heterosexuella att den sexuella läggningen kan avläsas i kroppshårets varande eller icke varande. Detta är inget nytt. Heteronormativiteten bygger på att män attraheras av kvinnor och kvinnor av män. För att uppnå attraktion ska då vissa könsspecifika kriterier, som av de sociala sammanhangen konstruerats, uppfyllas.

När det gäller kroppshår, i västvärden, ska kvinnor generellt vara hårfria och män håriga. En person som bryter mot detta anses inte intresserad av att locka det motsatta könet. Det är framför allt i synen på kvinnan som denna tro om koppling mellan kroppshår och sexuell läggning varit tydligast och fortfarande till viss del florerar. Det är ingen ny syn, även i början av 1900-talet förekom nidbilder där kvinnofrigörelsens kvinnliga förkämpar avtecknades med mustasch och kallades lesbian.

Bland homosexuella män har det tidvis varit förekommande att ta bort sitt kroppshår. Men en mans kroppshår har inte varit lika starkt och strängt kopplat till den heteronormativa synen på attraktion. Mannens frånvaro av kroppshår har således inte setts som markör på sexuell läggning på samma sätt som kvinnans kroppshår.

Snart öppnar utställningen Hår. Självklart är vi intresserade av att veta vad ni tycker. Maila oss via har@nordiskamuseet.se, twittra med hashtaggen #hår eller kommentera direkt i anslutning till detta blogginlägg.