Dela med dig

Publiceringsvillkor

För att publicera på Nordiska museets blogg Hår, måste du godkänna villkoren. Här kan du läsa dessa:

Användarvillkor

Genom att bidra med berättelser, text och bilder, hjälper du museet att bygga upp och sprida värdefull kunskap om samtiden.

Skydd av privatliv

Vi är måna om ditt privatliv. Vi har skapat dessa användarvillkor i syfte att redovisa på vilket sätt du kan dela med dig av ditt innehåll till Nordiska museet, och hur vi samlar och använder ditt innehåll och din information. Vi uppmuntrar dig att läsa våra användarvillkor och att använda dem för att ta informerade beslut.

Vi välkomnar alla över 15 år att bidra till vår insamling. Är du under 15 år får du också bidra, men vi behöver din målsmans godkännande. Lämna därför även dennes namn och kontaktuppgifter.

Ditt bidrag lagras och publiceras

Nordiska museet lagrar inkommande text, bild[1], video och ljud i arkivet, och publicerar dem i museets alla distributionskanaler (t.ex. i trycksaker och på webbplats). Detta gör vi för att dokumentera och sprida kunskap om Sveriges kulturhistoria. Ekonomisk ersättning för bidrag utgår inte.

Urval

Nordiska museet publicerar ett urval av alla bidrag. Nordiska museet förbehåller sig dessutom rätten att göra urval i det inkomna materialet inför arkivering. Till exempel sparas inte bidrag som har olämpligt innehåll (t.ex. för ämnet irrelevant, kränkande, utelämnande av annans personuppgifter, innehåller svordomar, eller att den strider mot vår bildpolicy[2] osv.). Alla godkända bidrag sparas i Nordiska museets arkiv.

Ditt bidrag arkiveras

Du medger i samband med att du lämnar ditt bidrag att det arkiveras. Ditt arkiverade bidrag finns tillgängligt för forskare och andra i Nordiska museets arkiv.

Ditt bidrag publiceras

Du medger i samband med att du lämnar ditt bidrag att Nordiska museet får använda din text och dina bilder i sin egen verksamhet (t.ex. i utställningar, i tryck och på webben). Du har därutöver möjlighet att medge att ditt bidrag publiceras i museets olika distributionskanaler (trycksaker, webbplatsen etc.) samt tillåta att det publiceras av tredje part.

Personuppgifter

Du kan välja att vara anonym, eller uppge namn, ålder och bostadsort.

Nordiska museet sparar personuppgifter i samband med insamlingen, för möjligheten att komma i kontakt med uppgiftslämnaren och för forskningens skull. Personuppgifterna kan komma att registreras i en intern databas. Nordiska museet lämnar ut namn och kontaktuppgifter till personer som vill titta på materialet i forskningssyfte. Om vi publicerar ditt bidrag på webben uppger vi endast ditt förnamn och efternamn.

Nordiska museet förbinder sig att behandla personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Om du lämnat personuppgifter till Nordiska museet har du rätt att ta del av dessa. Nordiska museet förbinder sig också att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Bild, video, ljud och texter

När du lämnar bidrag bekräftar du att du är upphovsman till materialet. Grundtanken med Nordiska museets insamlade material är att det ska vara så fritt som möjligt, för oss och andra att återanvända. Vi stödjer därför Creative Commons-licensiering, och använder i vår insamling två olika licenser (se nedan).

a)  CC-BY: Vem som helst får använda min text och mina bilder, helt fritt, om de uppger mig som upphovsman

b)  CC-BY-NC: Vem som helst får använda min text och mina bilder, dock inte för kommersiell användning, om de uppger mig som upphovsman

Därutöver finns följande alternativ:

c)  Full upphovsrätt: Du tillåter att Nordiska museet får använda ditt bidrag i sin verksamhet (forskning, publicering i tryck, på webben och i utställningar). All övrig publicering kräver ditt tillstånd.

Du måste välja ett av dessa tre villkor när du lämnar ditt bidrag.

Att skydda andra personers (tredjemans) rättigheter

Vi respekterar andra personers rättigheter och förväntar oss att du gör detsamma.

  • Du medger att du inte lämnar in eller laddar upp innehåll och information som inskränker på någon annan persons rättigheter eller på annat sätt strider mot lag.
  • Nordiska museet har rätt att ta bort och radera innehåll eller information i våra digitala arkiv om vi anser att det strider mot dessa villkor.

Kontaktmöjlighet vid konflikter

Du har rätt att begära information eller rättelse avseende den information som behandlas av Nordiska museet, enligt 26 § Personuppgiftslagen (1998:204). Den som laddat upp materialet eller annan person som anser att vår arkivering eller publicering innebär en kränkning av deras personliga integritet eller strider mot intellektuella rättigheter har möjlighet att kontakta oss för utplåning av uppladdat material.

Vi plockar skyndsamt bort texten eller bilden

Se kontaktuppgifter här på webbplatsen samt längst ner i detta dokument.

Medgivande

Genom att godkänna dessa användarvillkor samtycker du till Nordiska museets behandling av de personuppgifter Nordiska museet samlar in (innefattande text, fotografier, ljud och video) för ovan angivet ändamål.

Kontakta Nordiska museet

E-post: har@nordiskamuseet.se

Telefon: 08 – 519 546 00 (vx)

Postadress: Box 27 820, 115 93, Stockholm


[1] Digitala fotografier, video och annat bildmaterial med identifierbara människor utgör personuppgifter, och behandling skall ske enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

[2] Nordiska museet har en bildetisk policy vars syfte är att hindra etiska övertramp och annat missbruk.