Dela med dig

Gåtor, talesätt och vitsar

En av de i särklass vanligaste gåtorna om hår och flintskallighet är följande:

Inte har jag det och inte vill jag ha det,
Men om jag hade det, så vill jag inte mista det.

Svaret: (ett flintskalligt) huvud.

Gåtan har varianter med samma svar:

Vad är det som en inte vill ha för något pris,
Men om en får’t, så vill en inte mista’t?

I övrigt är hårtemat inte närvarande i Nordiska museets arkiv. Däremot förekommer det i vitsar, som är mer eller mindre provokativa. En lyder:

Det är fantastiskt vad håret betyder mycket för en kvinna, se bara på faster Greta. Hon har klippt sig kort nu, och inte ser hon ut som en gammal kärring längre – nu ser hon ut som en gammal gubbe! (Vitsar 1983).

En sådan vits leker med kopplingen mellan behåring och kön och faller dessutom in i ett traditionellt transsexuellt tema, i vilket könsbyten blir en del av komiken. Andra vitsar är till synes mer oskyldiga:

Mamma, varför har pappa så lite hår?
Det är för att han tänker mycket.
Men mamma, varför har du så mycket hår då? (Vitsinventering 1975)

Leken med könsroller är densamma, men är skymtar en tematik som anspelar på kvinnors och mäns intelligens. En del är korta och spelar på semantisk humor:

Så var det den flintskalliga (sic) mannen som gillade hårresande historier. (Vitsinventering 1975)

eller

Saliga äro de flintskalliga, ty de äro renhåriga. (Vitsinventering 1975)

I ordspråk och talesätt återfinns kopplingen mellan hår och Djävulen, som i folksagan tillskrevs en magisk kraft. Talesättet Du är ett hår av hin håle är ett sådant. Hin håle är ett noanamn (en metaforisk omskrivning) för Djävulen: Att yttra hans namn kunde innebära att åkalla honom.

Andra talesätt (jag använder för det mesta begreppet talesätt istället för ordspråk) är mer jordnära och ironiska: Ett hår då och då gör bonden skallig eller Sorg och år göra gråa hår eller Andra år, andra hår. En del är mer förebådande, som Gråa hår äro dödens blomster och Gråa hår äro dödens blomster. En annan lyder: Hår och skada vexa varje dag. Talesättet Ont plocka hår ur handloven (där finns inget) går tillbaka till medeltiden och lyder Onth aer at plukka haar aff loffwa.

Jonas Engman